Finn båtforsikringen som er best for deg

Uansett hvilken forsikring du velger, er du dekket for ansvar, fører- og passasjerulykke, rettshjelp, brann, tyveri og hærverk, fastmontert utstyr og fjerning av vrak.

 
Hva dekkes
Super
Kasko
Delkasko

Avbrudd av båtsesong (15. april – 15. september) som følge av brann eller tyveri, begrenset inntil kr 60 000.

Personredning, dvs. kostnader dersom plutselig uhell med båten gjør det umulig å fortsette reisen.

Merutgifter ved henting av båt etter personredning.

Ekstra utenbordsmotor, jolle, gummibåt, seilbrett, og lignende.

Bagasje om bord inntil 10 000 kroner.
Inntil 30 000 kroner på Super.

Utgifter til slep til nærmeste trygge fortøyningssted.

Skade på egen båt som følge av sammenstøt, kantring, synking eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Skade på rigg ved brudd og følgene av dette.
Skade på fartøy og tilbehør under transport.

Fastmontert radio, TV, bånd- og CD-spiller, PC til navigasjon med tilbehør begrenset til 10 000 kroner.
Ubegrenset sum på Super.

Vrakfjerning etter brann- eller tyveriskade (inntil 10 prosent av forsikringssum), dersom det er pålagt av offentlig myndighet.

Skade ved tyveri og hærverk.

Skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.

Nødvendige utgifter til advokatbistand inntil 100 000 kroner per tvist.

Personskade på fører eller passasjer.
Død 100 000 kroner. Livsvarig invaliditet inntil 200 000 kroner.

Erstatningsansvar inntil 2 000 000 kroner ved skade på person og 1 000 000 ved skade på ting.

 

Dette lurer andre på

  • Hvem er forsikret gjennom båtforsikringen?

   Båtforsikringen gjelder for forsikringstaker, medeier og enhver rettmessig fører av båten.

  • Hva kan forsikres?

   Hos oss kan du forsikre båter som er i privat bruk og privat eie – men ikke båter som er ombygde, selvbygde eller under bygging.

  • Må jeg forsikre båten min?

   Nei, men det er veldig lurt. Sjøen kan være lunefull og uten ansvarsforsikring kan du faktisk stilles personlig ansvarlig for situasjoner som kan oppstå. Dessuten oppholder båtene seg utendørs hele året, og er derfor utsatt for vær og vind, noe som også kan føre til skader. Med båtforsikring hos oss er du sikret både til lands og til vanns.

  • Hvor gjelder forsikringen?

   Forsikringen gjelder hele året i Norge, Sverige, Danmark, Finland og i disse lands farvann.

   Den gjelder også ved disse områdene:
   – Kattegat og i Skagerrak øst for en linje trukket mellom Lindesnes og Hirtshals
   – Østersjøen, Finskebukta og Bottenvika

   I sommerperioden 1. april til 30. september gjelder også forsikringen i resten av Europa og i europeisk farvann inntil 200 nautiske mil av grunnlinjen (fastlandet).

  • Må jeg registrere båten min?

   Har du en seilbåt som er lenger enn 4,5 m (15 fot) eller en motorbåt med mer enn 10 HK motoreffekt, må den være registrert i et godkjent register og ha påsatt kjennemerke. Se småbåtregisteret for mer informasjon om dette.

  • Jeg vil forsikre robåt/kano/kajakk. Hva er egenandelen her?

   Da trenger du ikke ta stilling til egenandelen. For delkasko har vi ingen egenandel, mens på kasko vil egenandelen være på kun 4 000 kr uansett skade. Super er ikke tilgjengelig for disse båttypene.

  • Hvordan kan jeg få billigere båtforsikring?

   Hvis du har seilbåt eller båt med motor, trenger du ikke ta stilling til egenandelen når du kjøper delkasko. Egenandelen er kun på 4 000 kr uansett skade. Velger du Kasko eller Super, kan du få billigere båtforsikring ved å velge høyere egenandel.

  • Kan jeg forsikre husbåt?

   Nei, dessverre.

  • Har jeg angrerett?

   Ja, du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikring av oss på nett.

Lurer du på noe?

Vi svarer deg mer enn gjerne på alt du måtte lure på. Spør oss på chat eller telefon 915 09 010 mellom kl. 8 og 16.