Kjør smartere, tryggere og billigere. Bytt til REMA Forsikring.

 

Gode sjåfører fortjener enda lavere priser

Vi har lansert Dingsen og Appen som registrerer hvordan du kjører og sørger for at du får prisen du fortjener.

 

Ikke betal mer enn du må

Selvfølgelig skal ikke du betale for at andre kjører dårlig. Tvert imot. Kjører du trygt, skal du belønnes, og det gjør vi ved å gi deg 15 % rabatt på bilforsikringen din. Sjekk hvordan det fungerer og hvor lav prisen kan bli om du er en god sjåfør.

Hva dekkes
Ansvar
Delkasko
Kasko
Super

Erstatningsansvar etter bilansvarsloven (ubegrenset beløp ved personskade og inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting).
Skade på fører og passasjer.
Skade på personer utenfor kjøretøyet.
Skade påført bygninger og andre gjenstander.
Skade påført andre kjøretøy.

Personskade på fører eller passasjer.
Død 100 000 kroner.
Livsvarig invaliditet inntil 200 000 kroner.

Nødvendige utgifter til advokatbistand inntil kr 100 000 per tvist.

Brannskade.
Eksplosjon.
Smelteskade på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Tyveri av kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet.
Skade på kjøretøyet i forbindelse med innbrudd eller tyveri.

Glassruteskade, knusing og sprekker.
Reparasjon eller bytte av glassrute.

Bagasje inntil 5 000 kroner

Veihjelp i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

Bilhjelp på hjemadressen ved driftsstopp eller utelåsing.

Utgifter til veihjelp/assistanse i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk.
Annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.

Leiebil inntil 30 dager.

Vesentlig bedre erstatning hvis bilen din blir totalskadet. Er bilen under tre år gammel og gått under 60 000 km, kan du få fabrikkny bil. I andre tilfeller økes erstatningsbeløpet med inntil 15 prosent av gjenanskaffelsesprisen.

Motor-/girkasseskade

Utvidet leiebil tilsvarende egen bil inntil 500 kroner pr dag i inntil 45 dager. Leiebilerstatning gis også ved motor-/girkasseskader

Kjør smartere, tryggere og billigere. Kjøp REMA bilforsikring allerede i dag.

Skynd deg å bytte

Vi sier opp de gamle forsikringene dine og setter opp de nye hos oss. Dermed sparer du penger allerede fra dag én og slipper å tenke mer på det.

Dette lurer andre på

 • Hva er bonus?

  Gode sjåfører fortjener lavere priser og bonus er kort og greit en “belønning” i form av lavere pris på forsikringen når du kjører skadefritt. Den øker for hvert år du ikke bruker bilforsikringen. Jo større den er, jo lavere blir prisen på forsikringen. Du kan få maksimum 75 % bonus.

 • Hvordan får jeg bonus på bil nummer to?

  Enkelt! Når du kjøper forsikring for bil nummer to, får du et spørsmål om hvor vi skal hente bonus fra. Da fyller du inn registreringsnummeret på bilen som allerede er forsikret hos oss, så ordner vi resten. Bil nummer to kan ha samme bonus som den første, men likevel maksimalt 70 %.

 • Hvordan påvirkes bonus ved skade?

  Skulle uhellet være ute, forsvinner heldigvis ikke all bonusen du har opparbeidet med en gang. Har du for eksempel opparbeidet deg full bonus på 75 % og kjørt skadefritt i seks år, mister du ingenting. Har du hatt 75 % bonus i mindre enn seks år, reduseres bonusen til 60 % ved første skade og deretter med 30 % per skade.

 • Hva er trafikkavgift og hvorfor skal den betales inn til forsikringsselskapet?

  Trafikkavgift er en avgift til staten, som erstatter det vi fra før kjenner som årsavgiften. Forsikringsselskapene er fra 2018 pålagt å kreve inn trafikkavgiften på vegne av staten på ansvarsforsikrede kjøretøy. Trafikkavgiften kreves inn da inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på bilen din.
  Hvis forsikringsavtalen din løper inn i 2018 skal den ha med trafikkavgift. REMA Forsikring vil kreve inn den delen av avgiften som gjelder for 2018 i slutten av 2017. Har du månedlig betaling vil trafikkavgift komme med på faktura/avtalegirotrekk fra slutten av 2017. I 2018 vil trafikkavgiften fordeles jevnt og trutt med betalingen av forsikringen din.
  Du skal bare betale trafikkavgift til REMA Forsikring så lenge bilen din er forsikret hos oss. Hvis du selger bilen eller sier opp forsikringen din beregnes avgiften frem til datoen for omregistreringen eller oppsigelsen. Har du betalt for mye, får du pengene tilbake. Dette ordner vi for deg.
  Lurer du på noe mer om trafikkavgiften, så kan du lese om den her, eller ring oss på 09010.

 • Hva skjer med forsikringen hvis jeg selger, vraker eller avregistrerer bilen?

  Når vi får melding fra Statens vegvesen om at bilen er solgt, avregistrert eller vraket avsluttes forsikringen automatisk. Det er derfor viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Vi beregner da prisen for forsikringen frem til datoen for oppsigelsen eller omregistreringen. Har du betalt for mye, får du pengene tilbake.
  Husk at du som selger vil fortsatt vil stå som ansvarlig for bilen hvis salgsmeldingen ikke er levert eller riktig utfylt. Mer informasjon om salgsmelding og omregistrering finner du på nettsidene til Statens vegvesen.

 

Hva påvirker prisen din?

Prisen du betaler for forsikringen påvirkes av hvor du bor, hvor gammel du er, hvor mange år du har kjørt skadefritt (bonus), hvilken bil du har, hvor stor egenandel du ønsker og hvor langt du kjører i året. For eksempel gjelder 209 kr/mnd for en 33-åring fra Volda med Skoda Fabia og Kjør smart, 75 % bonus, kasko- dekning, egenandel på 8 000 kr, og som kjører 12 000 km i året.

Lurer du på noe?

Lurer du på hvordan REMA Forsikring kan tilby så gode forsikringer til så lave priser eller hvilken forsikring du bør velge, kan du ringe oss på 09010 eller chatte med oss mellom kl. 8 og 16. Vi har også laget en hjelpeside der du finner svar på de mest vanlige spørsmålene.