Kjør smart er teknologi som gir deg billigere forsikring.

REMA Forsikring er først i Norge med å tilby bilforsikring med kjørestil-analyse

 

Vinn-vinn med Dingsen

Dingsen er en genial liten plugg som gir dobbel gevinst: bilforsikringen din blir billigere og trafikken blir tryggere. Dingsen installerer du i bilen og så sender den informasjon om kjøringen din til appen Kjør smart. Kjører du trygt og fint, får du rabatt på forsikringen. Jo høyere score du har på appen, jo mer rabatt får du. Smart, ikke sant?

 

Slik virker det

Dingsen i bilen din er opptatt av fire ting:

 • Akselererer du hardt?
 • Bremser du brått?
 • Kjører du fort?
 • Kjører du om natten?

Dette er alle faktorer som statistisk sett gir en høyere sannsynlighet for ulykker og som er viktige for sikkerheten til både deg, passasjerene og medtrafikantene dine. Dingsen sender informasjon til appen, og så regner appen ut en score basert på kjøremønsteret ditt. Scorer du bra, får du høyere rabatt på forsikringen. Scorer du dårlig, kan appen fortelle deg hva du bør bli bedre på. Enkelt og greit.

Ekstra fordeler

 • Se hvor du har parkert.
 • Last ned kjørelogg
 • Forklaring på varsellamper
 • Sammenlign kjørescore med andre

Spørsmål og svar om Kjør smart

Kjør smart
 • Hva er Kjør smart?

  Kjør smart er en dings og en app som belønner trygge sjåfører med rabatt på bilforsikring. Du kobler Dingsen til bilen din så den kan registrere kjøremønsteret ditt (akselerasjon, bremsing, hastighet og tidspunkt på døgnet). På Kjør smart-appen kan du se kjørescoren din, og så lenge den er høy nok, beholder du rabatten på forsikringen din.

  Men Kjør smart handler om mer enn å få bilforsikring til lavest mulig pris. Teknologien hjelper deg også til å bli en bedre sjåfør. Appen forteller deg hvor og når du har kjørt og gir deg en full analyse av hvordan du kjører. Derfor er det ikke bare bra for lommeboka, men også for miljøet og trafikksikkerheten. Appen kan i tillegg fortelle deg hvor bilen er parkert, tyde varsellampene på dashbordet ditt og fungere som kjørebok hos skattemyndighetene. Og hvis noen låner bilen din, har du full oversikt over kjøremønsteret deres.

 • Hvem har utviklet Kjør smart?

  Kjør smart-applikasjonen er utviklet av DASH Inc. i samarbeid med REMA Forsikring. DASH er et teknologiselskap med hovedkontor i New York. De leverer telematics-løsninger for bil og mobile applikasjoner. DASH har også et eget produkt – en kjøre-app som benytter OBD-tilkoblingen i bilen – som er lastet ned over 250 000 ganger til bruk i USA. Du kan lese mer om DASH på www.dash.by.

 • Hvor mye kjøring må være registrert for å oppnå Kjør smart-fordeler?

  Hvor mye kjøring må være registrert for å oppnå Kjør smart-fordeler?

  Hvis du har Kjør smart-rabatt er du ansvarlig for at mer enn 75 % av kjøringen blir registrert. Noen ganger kan du ha glemt mobiltelefonen, være tom for batteri eller glemme å slå på Bluetooth. Dette vil ikke ha noen betydning på forsikringsprisen din så lenge du totalt sett er over 75 %. Men husk at du bør være mer påpasselig hvis du f.eks. bruker kjøreloggen som grunnlag for kjørebok til skattemyndighetene.

 • Hva er Kjør smart-score

  Din Kjør smart-score er et tall mellom 0 og 100 som forteller hvordan du kjører. En høy score – la oss si over 90 – betyr at du kjører både trygt og effektivt. Ved oppstart er scoren din 0, og så blir du trukket for ekstrem hastighet, hard oppbremsing, hard akselerasjon og nattkjøring – alle momenter som statistisk sett bidrar til en høyere risiko for ulykker og skader.

 • Hvor mye rabatt kan jeg få hvis jeg velger Kjør smart?

  Du får 15 % rabatt på toppen av en allerede gunstig pris hvis du velger Kjør smart. Når du fornyer forsikringen hvert år vil du få en rabatt som baserer seg på kjørescoren din. Jo høyere score, jo høyere rabatt.

 • Hvordan beregnes Kjør smart-scoren?

  Kjør smart-scoren er laget for å vurdere hvor trygt og effektivt du kjører. Ved oppstart er scoren din 0, og så blir du trukket for ekstrem hastighet, hard oppbremsing, hard akselerasjon og nattkjøring. Disse faktorene bidrar statistisk sett til høyere risiko for bilulykker og bilskader.

  Vi vet at det noen ganger er helt nødvendig å bremse opp hardere enn normalt for å være sikker i trafikken, og du kan være trygg på at du ikke vil straffes for dette. Kanskje scoren for den enkelte turen vil bli svak, men den totale Kjør smart-scoren vil sjelden påvirkes av dette over tid. Hvis du derimot ofte må bremse hardt, akselerere fort eller du ofte kjører om natten, så vil Kjør smart-scoren din gå nedover på sikt.

 • Hvordan bygges Kjør smart-scoren opp?

  Kjør smart-scoren er den totale summen av scorene for alle kjøreturene dine. Langturer vil påvirke scoren mer enn kortere turer. Når en bil har flere sjåfører så vil den totale scoren også være vektet basert på hvor langt hver sjåfør har kjørt. Forsikringsprisen for bilen baseres på den totale Kjør smart-scoren.

 • Hvordan fungerer REMA bilforsikring med Kjør smart?

  Har du REMA bilforsikring med Kjør smart får du 15 % rabatt på bilforsikringen på toppen av en allerede gunstig pris. Denne rabatten gjelder fra dag én, fordi vi tror at du som velger Kjør smart er en tryggere sjåfør enn gjennomsnittet. Og hvert år når vi fornyer kundeforholdet ditt, vil du få rabatt basert på kjørescoren din – jo høyere score, jo høyere rabatt.

  Kjør smart har dessuten andre funksjoner som hjelper deg til å bli en tryggere og mer økonomisk sjåfør.

 • Hvordan kan jeg vite hva jeg skal gjøre for å forbedre Kjør smart-scoren?

  Gå til forsiden på Kjør smart-appen og klikk på selve scoren. Her vil du få greie på om det er oppbremsing, hard akselerasjon, ekstrem hastighet eller nattkjøring som trekker totalscoren opp eller ned, angitt på en fargeskala fra rød til grønn.

  Hvis du vil se nøyaktig hva som har bidratt til å få en lavere score, finner du symboler for dette i kartet. Her kan du se akkurat hva og hvor noe skjedde.

 • Kan jeg gjøre noe for å endre eller forbedre kjørehistorikken min?

  Nei. Kjør smart-scoren baserer seg på kjørehistorikken din og er grunnen til at REMA Forsikring kan gi deg den lave forsikringsprisen. Hvis du har en lav score må du sørge for å kjøre tryggere. Over tid vil du forbedre både historikk og score, og dermed få lavere forsikringspris.

 • Kan jeg låne bort bilen hvis jeg har Kjør smart?

  Du kan selvfølgelig låne bort bilen til noen som ikke har Kjør smart installert en gang iblant. Men hvis andre bruker bilen ofte, eller over en lengre periode, så må Kjør smart-appen installeres hos gjestesjåførene også. Vi må nemlig sørge for at en tilstrekkelig andel av kjøringen registreres.

  Kjør smart vil dessuten gi deg oversikt over scoren til alle gjestesjåførene dine slik at du faktisk kan følge med på om de er like trygge som du, og de selv, trodde at de var.

 • Må man ha Kjør smart for å få bilforsikring hos REMA Forsikring?

  Nei, vi tilbyr bilforsikring til lave priser også uten Kjør smart. Med Kjør smart blir det allikevel enda billigere, og du får tilgang til appen som hjelper deg til å bli en tryggere og mer økonomisk sjåfør.

 • Vil rabatten være avhengig av Kjør smart-scoren min?

  Ja. Når du fornyer forsikringen hvert år vil du få en rabatt som baserer seg på kjørescoren din. Jo høyere score, jo høyere rabatt.

Mobilapp og Dingsen
 • Appen krasjet eller ser ikke ut til å svare. Hva gjør jeg?

  Hvis appen krasjer, vil du bli spurt om å rapportere hendelsen ved å klikke på send rapport. Vi setter stor pris på at du gjør dette, fordi vi da kan lære hva som har skjedd og passe på at det ikke skjer igjen. Hvis appen fryser og du ikke får kontakt med den, bør du avslutte den og starte opp på nytt, eller i verste fall starte mobiltelefonen på nytt og åpne appen igjen. Kjøredataene vil sjelden påvirkes av slike krasj fordi de er lagret på våre servere.

 • Blir appen automatisk koblet opp når jeg kjører?

  Ja, hvis du har slått på Bluetooth og appen ikke er avsluttet, så kobler den seg til direkte. Hvis du selv har avsluttet appen, eller den har blitt avsluttet av en annen grunn, må du sørge for å åpne appen etterpå. Appen skal fint kunne kjøre i bakgrunnen av andre programmer og apper du benytter. Hvis den mot formodning ikke kobles til automatisk ved neste kjøretur, klikk på manuell tilkobling på appens forside.

  Hvis du har REMA bilforsikring med Kjør smart-rabatt er du ansvarlig for at mer enn 75 % av kjøringen blir registrert. Vi sender deg melding hvis det er lenge siden du sist registrerte en kjøretur for å minne deg på å bruke Kjør smart.

 • Hva er Dingsen?

  Dingsen er en OBD-brikke som kan settes inn i OBD-kontakten i bilen din. OBD er en forkortelse for On-Board Diagnostics, som på godt norsk kan kalles for diagnosetilkoblingen. OBD overvåker motor, girkasse og komponenter for å kontrollere utslipp og gi beskjed om feil. Tilkoblingen brukes ofte av verksteder for å finne feil og stille diagnose ved bilreparasjoner.

 • Hva skjer dersom flere sjåfører registrert på Kjør smart sitter i samme bil?

  Da vil appen velge én av sjåførene basert på tidligere bruk. Kun én person vil bli koblet opp mot Kjør smart. Hvis dette ikke er den personen som kjører bilen, kan man enkelt endre dette ved å manuelt koble fra og til sjåførenes apper.

  Hvem som faktisk er påkoblet har ingen betydning for forsikringsprisen, siden den følger bilen og ikke sjåføren. Scoren for bilen beregnes ut fra all kjøringen som er registrert.

 • Hva skjer hvis jeg har glemt mobiltelefonen?

  Kjøreturer vil ikke registreres hvis du ikke har med deg mobiltelefonen i bilen. De vil heller ikke registreres hvis mobiltelefonen er slått av, Bluetooth ikke er aktivert eller hvis appen er avsluttet.

 • Hva skjer hvis jeg mister mobiltelefonen, eller den blir stjålet?

  Ta kontakt med oss for å sikre at du logges ut på mobiltelefonen som du ikke har tilgang til lenger. Deretter logger du inn på nytt etter at du har lastet ned appen på en ny mobiltelefon. Kun kjøreturer og annen data som ikke var lastet opp (fordi du har vært uten mobilnett eller Wi-Fi) vil være tapt. All annen data vil være trygt lagret på våre servere og tilgjengelig igjen når du logger inn på nytt.

 • Hvilken informasjon kan Kjør smart gi utover kjørescore?

  Kjør smart har en rekke nyttige funksjoner utover det å hjelpe deg til å bli en tryggere og mer effektiv sjåfør. Du kan laste ned kjøredata til bruk for kjørebok for skattemyndighetene, og du får hjelp til å finne ut hva som er galt hvis du ser en varsellampe i dashbordet. Du kan også se hvor du sist parkerte. Og dette er bare begynnelsen: Flere funksjoner vil komme etter hvert.

 • Hvor plugger jeg inn Kjør smart-Dingsen?

  Kjør smart-Dingsen skal plugges inn i OBD-kontakten i bilen din. Den vanligste plasseringen til OBD-kontakten er under dashbordet – til venstre for rattet. I de fleste biler er OBD-kontakten åpen og synlig, i noen biler befinner den seg bak et deksel som enkelt kan åpnes eller fjernes. OBD-kontakten kan også være plassert helt inne ved pedalene. I noen biler er den plassert på midtkonsollen bak girspaken. Hvis du ikke finner OBD-kontakten i din bil, så søk på Google etter OBD location + din bilmodell, så finner du svaret.

 • Hvordan fungerer Kjør smart-Dingsen?

  Kjør smart-Dingsen kobles i OBD-pluggen i bilen din. Den leser og sender data fra bilens styringssystem til Kjør smart-appen på smarttelefonen din via Bluetooth. Kjør smart oversetter dataene og benytter dem i en rekke funksjoner, blant annet til å beregne Kjør smart-scoren.

 • Hvordan kan jeg se scoren til alle som kjører bilene mine?

  Inne i appen kan du se din score sammen med andre som kjører bilene, og sammenligne scoren din med alle REMAs bilforsikringskunder i hele Norge. Gå til rangering i hovedmenyen. Ved å klikke på familiefanen vil du se alle registrerte gjestesjåfører. Norge-oversikten viser alle som bruker Kjør smart i Norge.

 • Hvorfor ble ikke kjøreturen min registrert?

  Kjøreturer vil bare bli registrert hvis du har med deg mobiltelefonen i bilen og den er påslått, med Bluetooth aktivert og appen åpen. Det kan skje at appen rett og slett ikke «oppfatter» at Kjør smart-Dingsen er i nærheten når du starter bilen. Da kan du sørge for at turen registreres ved å koble til manuelt ved klikke koble til på forsiden. Hovedregelen er at Kjør smart kobler seg på automatisk ved hver kjøretur så lenge du har Bluetooth slått på og appen ikke er avsluttet.

  Det kan også hende at kjøreturen din ikke ble helt riktig tegnet i kartet. Dette er fordi vi bruker GPS-en i mobilen din til å få greie på hvor du har kjørt, og den er ikke alltid 100 % riktig. Det samme gjelder sist parkert-funksjonen. Karttegninger og GPS-data brukes ikke til beregning av Kjør smart-scoren eller forsikringsprisen, men det kan jo være litt irriterende å ikke få alt helt riktig.

 • Kan jeg bruke Kjør smart når jeg streamer musikk eller når jeg bruker telefonen til å navigere?

  Ja, du vil ikke merke noe til Kjør smart-appen når du er i bilen utover velkomst- og adjø-hilsen og enkelte relevante talebeskjeder.

 • Kan jeg bruke Kjør smart på flere biler?

  Ja, hvis alle bilene er forsikret hos oss og registrert i Kjør smart-appen. Alle biler som er registrert i forsikringsavtalen din vises i din «garasje». Velg garasje i hovedmenyen for full oversikt.

 • Kan jeg manuelt endre eller legge til flere biler?

  Nei, du må forsikre bilen hos oss for at den skal dukke opp i Kjør smart-appen din. Hvis en bil mot formodning ikke skulle vises i din «garasje» i appen, ta kontakt med oss.

 • Kan Kjør smart registreres på flere sjåførers telefoner?

  Ja, du kan invitere alle som bruker bilen din til å bruke Kjør smart. Du inviterer dem selv som gjestesjåfører fra hovedmenyen i appen. Deretter laster gjestesjåføren selv ned appen og kobler den til Kjør smart-Dingsen i bilen via Bluetooth. Du vil kunne se alle gjestesjåfører, sammen med deres Kjør smart-score, i familieoversikten i appen. Velg rangering i hovedmenyen og klikk på familiefanen.

 • Vil Kjør smart fungere på min bil?

  Kjør smart krever at du har OBD-kontakt i bilen din og at OBD-II-standarden er fulgt. Hvis du har en bensinbil som er produsert etter 2001 eller en dieselbil som er produsert etter 2004, følger den OBD-II-standarden.

 • Vil Kjør smart fungere på min hybridbil eller el-bil?

  Noen elektriske biler har OBD-kontakt, men sender ikke nok data fordi de ikke er underlagt noe regelverk. For eksempel har Tesla OBD-kontakt, men ikke tilkobling, og kan derfor ikke brukes sammen med Kjør smart. Volkswagen e-Golf og e-Up fungerer derimot fint. Vi har full oversikt over hvilke el-biler som fungerer med Kjør smart, så hvis du lurer på om din bil er kompatibel, så ta kontakt med oss.

  Mange hybrid- og elbiler vil ikke sende nok data om ting som drivstofforbruk og rekkevidde. Du vil derfor kunne oppleve at noen funksjoner i Kjør smart ikke fungerer som de skal. Vanligvis står drivstofforbruk og rekkevidde til 0 l og 0 l/mil både på enkeltturer og i diverse oversikter. For hybridbiler og el-biler godkjent av REMA Forsikring vil uansett Kjør smart-scoren fungere som den skal, så du får rabatten på bilforsikringen din.

 • Vil Kjør smart fungere på min telefon?

  Kjør smart er tilgjengelig for iPhone og Android. Alle som kjøper REMAs bilforsikring med Kjør smart må ha enten iPhone eller Android smarttelefon med operativsystem iOS 8 eller Android 4, eller nyere. Kjør smart-appen er foreløpig ikke tilgjengelig for Windows-telefoner.

 • Vil Kjør smart fungere utenfor Norge?

  Ja. Hvis du velger å slå av mobildata i utlandet, vil kjøreturer og data lastes opp neste gang du har tilgang til Internett.

  I noen tilfeller vil du oppleve å få lavere score fordi fartsgrensene i utlandet av og til er mye høyere enn i Norge. Ta kontakt med oss for å melde fra hvis du ser at din totale Kjør smart-score virker urettferdig lav på grunn av dette.

Data og personvern
 • Hvordan kan jeg skjule scoren min for andre som bruker Kjør smart?

  Når du begynner å bruke Kjør smart, vil profilen din være anonym, og du vil ikke vises på rangeringslistene. Du kan bli synlig ved å sette profilen din til ikke privat. Gå til innstillinger i hovedmenyen og sett privat profil til av. Du kan når som helst endre dette senere. Du kan også bytte kallenavnet ditt til noe anonymt slik at du ikke blir gjenkjent. Kallenavnet redigerer du ved å klikke på profilbildet på forsiden og velge rediger profil.

 • Hvordan kan jeg være sikker på at informasjonen som registreres via Kjør smart ikke misbrukes?

  Avtalen regulerer dette på aller strengeste vis, og informasjonen vil kun bli brukt til å gi deg riktig og lavest mulig forsikringspris.

 • Hvordan vil informasjonen som registreres via Kjør smart bli brukt av REMA Forsikring?

  Informasjonen vil kun bli brukt til å gi deg riktig og lavest mulig forsikringspris. Den vil aldri kunne bli brukt ved eventuelle skadeoppgjør.

 • Kan DASH og REMA Forsikring følge med på meg og hvor jeg kjører?

  Nei, det verken kan vi eller har vi lyst til. Vi vil bare ha informasjon fra Kjør smart-Dingsen. GPS-data vil kun brukes i appen til å vise deg kjøreturene dine og hvor du har parkert, og vil ikke bli lagret for fremtidig bruk.

  DASH og REMA Forsikring vet ikke hvor du er eller hvor du kjører. Og selv om vi måler hastigheten, så vet vi ikke om du overholder fartsgrensen eller ikke. Dataene vi får inn vil aldri bli brukt i forbindelse med skadeoppgjør.

  Hvis du vil, kan du slå av GPS-data for Kjør smart. Du vil likevel få generert en kjørescore og få rabatt på bilforsikringen din. Du vil da ikke kunne se hvor du har kjørt, og du må selv passe på at minst 75 % av kjøreturene dine blir registrert.

 • Kjøreturen ble registrert, men vises ikke i appen. Hvorfor ikke?

  Kjøreturer vil ikke vises i appen før de er avsluttet. Mens du kjører vil vi heller at du skal konsentrere deg om å kjøre trygt. Det kan dessuten ta litt tid før Kjør smart-score og andra data blir oppdatert, fordi mesteparten av datalastingen foregår mens appen er aktivt åpen på mobiltelefonen din. Dette gjøres for å optimalisere stabilitet og prosessorbruk. Du kan manuelt synkronisere data ved å sveipe nedover på skjermen mens du har forsiden åpen. Hvor raskt alt lastes over, avhenger av hastigheten på nettet du er koblet til.

 • Når og hvordan overføres dataene?

  Data som Dingsen leser fra bilen din overføres til mobilen din via Bluetooth, og GPS-data hentes av mobiltelefonen selv. Dette skjer enten du har appen åpen eller ikke. Kravet er bare at appen ikke skal være avsluttet og at Bluetooth er slått på. Dataene lastes opp til våre systemer via mobilnettet eller Wi-Fi. Deretter dyttes dataene ut til funksjonene i Kjør smart-appen. Mesteparten av denne datalastingen foregår når du har appen aktivt åpen på mobiltelefonen din. Dette er grunnen til at det noen ganger kan ta litt tid fra du åpner appen til Kjør smart-score og andre data blir oppdatert. Du kan manuelt synkronisere data ved å sveipe nedover på skjermen mens du har forsiden åpen.

Lurer du på noe?

Lurer du på hvordan REMA Forsikring kan tilby så gode forsikringer til så lave priser eller hvilken forsikring du bør velge, kan du ringe oss på 09010 eller chatte med oss mellom kl. 8 og 16. Vi har også laget en hjelpeside der du finner svar på de mest vanlige spørsmålene.