Like trygt - til bare lave priser

 • Erstatning hvis hunden eller katten blir borte
 • Erstatning hvis hunden eller katten må avlives
 • Erstatning hvis hunden eller katten dør
 • Dekning av veterinærkostnader hvis du velger vår anbefalte dekning
 • Dekning av utgifter ved fysioterapi og rehabilitering

Hvis du velger vår veterinærdekning dekkes opp mot 20 000 kr i utgifter per skadetilfelle til veterenærutgifter og medisiner. Merk at flere aktører i markedet operer med én forsikringssum per år. Det betyr at denne summen dessverre ofte brukes opp i ett veterinærbesøk. Hvis dyret ditt blir skadet eller sykt igjen innenfor samme år, så må du ta hele regningen selv. Hos oss er du derimot dekket ganske mye hver gang – som jo er om mulig enda viktigere.

 
Hva dekkes
Døds- og veterinærforsikring
Dødsforsikring

Skade som skyldes ulykke eller påført sykdom, og som medfører at dyret dør.

Dyret må avlives av dyrevernmessige hensyn. Avliving av dyrevernmessige hensyn aksepteres når selv det å leve, uavhengig av bruk, medfører lidelser for dyret, og dette bekreftes ved veterinærattest.

Dyr som blir borte. Hvis dyret blir borte, skal dette meldes til politiet og Selskapet. Forsvunnet dyr ansees tapt tre måneder etter at det er meldt savnet.

Dyr får varig nedsatt bruksverdi. Erstatningen er begrenset til 50 % av dyrets forsikringssum. Erstatning ytes ikke i de tilfeller der dyret ikke anbefales/eventuelt godkjennes brukt i avl grunnet sykdom, arvelig lidelse eller defekt. For dyr som brukes i konkurranse, må yteevnen være vesentlig redusert.

Når forsikring for veterinærutgifter er tegnet, erstattes nødvendig veterinærbehandling ved sykdom eller ulykke. Erstatningen er begrenset til forsikringssummen for veterinærdekningen pr. skadetilfelle. Begrensinger fremkommer i vilkårene.

Medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inngår som en del av valgte forsikringssum for veterinærutgifter.

Forsikringen dekker MR, CT og scintigrafi med inntil 5 000 kroner til sammen per år.

Fysioterapi og rehabilitering rekvirert eller utført av veterinær erstattes med inntil 5 000 kroner per år.

Utgifter til cellegift eller stråling erstattes med inntil 5 000 kroner per år.

Du får dekket utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil valgt forsikringssum for veterinærutgifter per år.

Utredning og behandling av allergi får du dekket med inntil 5 000 kroner i løpet av dyrets liv.

Dekkes en gang i løpet av dyrets levetid. Dyret må ha vært forsikret sammenhengende i Selskapet i mer enn ett år. Her finnes rasespesifikke unntak.

Erstattes med inntil 6 000 kroner per valp, og gjelder fra valpen er én måned til fylte tre måneder. Forsikringen dekker inntil to valpekull.

 

Dette lurer andre på

  • Får jeg dekket alle utgiftene ved sykdom hos dyret?

   Nei. Nødvendig veterinærbehandling, som er omfattet av forsikringen, erstattes inntil       forsikringssummen for veterinærutgifter pr. hendelse. Merk at flere aktører i markedet ett veterinærbesøk. Hvis dyret ditt blir skadet eller sykt igjen innenfor samme år, så må du ta hele regningen selv. Hos oss er du derimot dekket ganske mye hver gang – som jo er om mulig enda viktigere.

   Innenfor valgt forsikringssum dekkes også fysioterapi og rehabilitering rekvirert av veterinær, MR, utgifter til cellegift og stråling ved kreftdiagnose inntil 5 000 kroner per år.

   Utgifter til utredning av allergi dekkes inntil  5 000 kroner i løpet av dyrets liv.

  • Kreves det at hunden eller katten min er ID-merket?

   Ja, vi forsikrer kun dyr som er ID-merket. Vi anbefaler deg uansett å ID-merke hunden eller katten din.

  • Har dyrets alder betydning for forsikringen?

   Ja. Forsikringen må kjøpes før hunden eller katten din har fylt 7 år.

   Veterinærforsikringen gjelder livet ut. Dødsfall-/livsforsikringen opphører fra første forfall etter at dyret har fylt 10 år.

   Ved dødsfall blir erstatningen gradvis redusert fra året dyret har fylt 8 år (kalenderår).

  • Hva er egenandelen?

   Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv.

   Egenandelen er 20 prosent av de totale kostnadene til behandling og medisiner, minimum 1 500 kroner. Egenandelen økes til 30 prosent, minimum 1 500 kroner når dyret fyller 7 år.

  • Blir forsikringssummen lavere når hunden eller katten min blir eldre?

   Nei, ikke når det gjelder veterinærkostnader. Men ved dødsfall blir summen du får utbetalt lavere jo eldre hunden eller katten din er. Forsikringssummen for dødsfall reduseres med:
   – 10 % fra det året dyret fyller 8 år
   – 25 % fra det året dyret fyller 9 år
   – 40 % fra det året dyret fyller 10 år

  • Har dere forsikringer for andre dyr enn hund og katt?

   Nei, dessverre. Foreløpig forsikrer vi bare hunder og katter.

  • Har jeg angrerett?

   Ja, du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikring av oss på nett.

Lurer du på noe?

Vi svarer deg mer enn gjerne på alt du måtte lure på. Spør oss på chat eller telefon 915 09 010 mellom kl. 8 og 16.