Hva får du ved å ha forsikring hos oss?

 • Erstatning hvis hunden eller katten blir borte
 • Erstatning hvis hunden eller katten må avlives
 • Erstatning hvis hunden eller katten dør
 • Dekning av veterinærkostnader hvis du velger utvidet dekning

Hvis du velger vår utvidede veterinærdekning får du i tillegg dekket opp mot 20 000 kr i utgifter per skadetilfelle. Merk at flere aktører i markedet operer med én forsikringssum per år. Det betyr at denne summen dessverre ofte brukes opp i ett veterinærbesøk. Hvis dyret ditt blir skadet eller sykt igjen innenfor samme år, så må du ta hele regningen selv. Hos oss er du derimot dekket ganske mye hver gang – som jo er om mulig enda viktigere.

 
Hva dekkes
Døds- og veterinærforsikring
Dødsforsikring

Når forsikring for veterinærutgifter er tegnet, erstattes nødvendig veterinærbehandling ved sykdom eller ulykke. Erstatningen er begrenset til forsikringssummen for veterinærdekningen pr. skadetilfelle. Begrensninger fremkommer i vilkårene.

Dyret får varig nedsatt bruksverdi. Erstatningen er begrenset til 50 % av dyrets forsikringssum. Erstatning ytes ikke i de tilfeller der dyret ikke anbefales/eventuelt godkjennes brukt i avl grunnet sykdom, arvelig lidelse eller defekt. For dyr som brukes i konkurranse, må yteevnen være vesentlig redusert.

Dyr som blir borte. Hvis dyret blir borte, skal dette meldes til politiet og REMA Forsikring. Forsvunnet dyr ansees tapt tre måneder etter at det er meldt savnet.

Dyret må avlives av dyrevernmessige hensyn. Avliving av dyrevernmessige hensyn aksepteres når selv det å leve, uavhengig av bruk, medfører lidelser for dyret, og dette bekreftes ved veterinærattest.

Skade som skyldes ulykke eller sykdom, og som medfører at dyret dør.

 

Dette lurer andre på

  • Får jeg dekket alle utgiftene ved sykdom hos dyret?

   Nei. Men med vår utvidede veterinærdekning, dekker vi utgifter opp til 20 000 kr for hvert enkelt skadetilfelle. Merk at flere aktører i markedet operer med én forsikringssum per år. Det betyr at denne summen dessverre ofte brukes opp i ett veterinærbesøk. Hvis dyret ditt blir skadet eller sykt igjen innenfor samme år, så må du ta hele regningen selv. Hos oss er du derimot dekket ganske mye hver gang – som jo er om mulig enda viktigere.

  • Kreves det at hunden eller katten min er ID-merket?

   Ja, vi forsikrer kun dyr som er ID-merket. Vi anbefaler deg uansett å ID-merke hunden eller katten din.

  • Har dyrets alder betydning for forsikringen?

   Ja. Forsikringen må kjøpes før hunden eller katten din har fylt 7 år. Forsikringen opphører dessuten automatisk fra første forfall etter at hunden eller katten har fylt 10 år.

  • Hva er egenandelen?

   Egenandelen er den summen du må betale selv ved en forsikringsskade. For veterinærutgifter påløper det egenandel for hvert skadetilfelle.
   – 1 000 kr til og med det året dyret fyller 6 år
   – 1 500 kr til og med det året dyret fyller 7 år
   – 2 000 kr til og med det året dyret fyller 8 år
   – 2 500 kr til og med det året dyret fyller 9 år
   – 3 000 kr til og med det året dyret fyller 10 år

  • Blir forsikringssummen lavere når hunden eller katten min blir eldre?

   Nei, ikke når det gjelder veterinærkostnader. Men ved dødsfall blir summen du får utbetalt lavere jo eldre hunden eller katten din er. Forsikringssummen for dødsfall reduseres med:
   – 10 % fra det året dyret fyller 8 år
   – 25 % fra det året dyret fyller 9 år
   – 40 % fra det året dyret fyller 10 år

  • Har dere forsikringer for andre dyr enn hund og katt?

   Nei, dessverre. Foreløpig forsikrer vi bare hunder og katter.

  • Har jeg angrerett?

   Ja, du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikring av oss på nett.

Lurer du på noe?

Vi svarer deg mer enn gjerne på alt du måtte lure på. Spør oss på chat eller telefon 915 09 010 mellom kl. 8 og 16.