Finn forsikringen for akkurat ditt hus

Når du forsikrer huset ditt i REMA Forsikring trenger du ikke å bekymre deg for den lille skriften, men føle deg trygg på at du er forsikret om uhellet skulle være ute. Enkelt og greit.

Når du skal forsikre huset ditt, er det viktig å finne en forsikring som dekker akkurat ditt behov, slik at du ikke betaler for ting du ikke behøver. Tabellen under hjelper deg med å finne dekningen du trenger til en pris vi vet du kommer til å like.

 
Hva dekkes
Standard
Super

Ild som er kommet løs.
Plutselig nedsoting.
Eksplosjon

Bruddskade på bygnings rørledning.
Tilbakeslag gjennom avløpssystemet.

Vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng eller gjennom grunnen.

Tyveri av bygningsdeler, flaggstang, gjerde o.l.
Plutselig skadeverk i eller på bygningsdeler, flaggstang, gjerde o.l.

Skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Rettshjelp til privatperson og eier av den forsikrede boligen inntil kr 100.000 per tvist.

Rettslige erstatningsansvar voldt i egenskap av personlig eier av den forsikrede eiendommen inntil Kr 3 000 000 ved hvert skadetilfelle.

Hageanlegg, herunder boblebad o.l, som er tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg, gjerde, flaggstang og brannskade på fast trebrygge. Erstattes inntil kr 150 000 på standard og kr 500 000 på super.

Merutgiftene ved endrede tekniske krav til bygningen. Erstatningen er begrenset til 1 000 000 kr. På super er det ingen sumbegrensning

Tap av husleieinntekt og tap ved at egen bolig ikke kan brukes som følge av skade.

Tilskudd til klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak ved gjenoppføring av bolighus hvor skaden er større enn 75 % enn gjenoppføringsprisen for boligen inntil kr 50 000.

Følgeskader av at vann trenger inn i bygning gjennom vegger og tak.

Skade på bygning (nedbrytning) etter ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte.

Følgeskade på bygningskonstruksjoner som følge av utett bad. Skade på selve våtrommet dekkes ikke.

Skade på bygning ved insekter og dyr.

Bekjempelse av stokkmaur, husbukk, stripet borebille og veggedyr.

Er skaden større enn 75 % av bygningens gjenoppføringspris, kan sikrede kreve erstatning som bygningen var totalskadet.

Bedre bevegelsesmulighetene i egen bolig når:
Ulykkesskade medfører varig medisinsk invaliditet på 50 % eller mer.
Nedkommer med barn med medfødt skade eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet på 50 % eller mer.

Bare lave priser

Hos oss får du gode forsikringer til lavest mulig pris. Enkelt og greit.

Kjør på

Skynd deg å bytte

Vi sier opp de gamle forsikringene dine og setter opp de nye hos oss. Dermed sparer du penger allerede fra dag én og slipper å tenke mer på det.

 

Dette lurer andre på

    • Bør jeg velge Super på nyere hus?

      Det enkle er ofte det beste, sier vi, så vi anbefaler alle å forsikre det de har kjært på best mulig måte. Da slipper du å tenke på hva som er dekket eller om erstatningssummen vil være tilstrekkelig ved en eventuell skade. Enkelt og greit.

    • Kan jeg forsikre en bolig jeg leier ut?

      Både ja og nei. Vi forsikrer ikke rene utleieboliger, men leier du ut mindre enn halvparten av boligen og du samtidig bor i boligen selv, regnes det ikke som utleiebolig. Og når vi først er inne på det: Det er viktig at du melder fra til oss om eventuell utleie, slik at det ikke blir noen problemer med forsikringen om uhellet skulle være ute.

Lurer du på noe?

Lurer du på hvordan REMA Forsikring kan tilby så gode forsikringer til så lave priser eller hvilken forsikring du bør velge, kan du ringe oss på 09010 eller chatte med oss mellom kl. 8 og 16. Vi har også laget en hjelpeside der du finner svar på de mest vanlige spørsmålene.