Hva dekkes
Super
Standard

Bedre bevegelsesmulighetene i egen bolig når:
Ulykkesskade medfører varig medisinsk invaliditet på 50 % eller mer.
Nedkommer med barn med medfødt skade eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet på 50 % eller mer.

Er skaden større enn 75 % av bygningens gjenoppføringspris, kan sikrede kreve erstatning som bygningen var totalskadet.

Skade på bygning ved insekter og dyr.

Følgeskade på bygningskonstruksjoner som følge av utett bad. Skade på selve våtrommet dekkes ikke.

Skade på bygning (nedbrytning) etter ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte.

Følgeskader av at vann trenger inn i bygning gjennom vegger og tak.

Dekker skader som oppstår plutselig, og som er en direkte følge av håndverkerfeil, med inntil 100 000 kr.

Gjelder når det er avtalt og spesifisert i forsikringsbeviset. Dekker skadeverk inntil 5 000 000 kr, utkastelse inntil 20 000 kr, og utbetalt husleie inntil 6 måneder.

Bekjempelse av skadedyr, herunder veggedyr, rotter og mus.

Tilskudd til klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak ved gjenoppføring av bolighus hvor skaden er større enn 75 % enn gjenoppføringsprisen for boligen inntil kr 50 000.

Merutgiftene ved endrede tekniske krav til bygningen. Erstatningen er begrenset til 1 000 000 kr. På super er det ingen sumbegrensning, unntatt for fredede eller verneverdige bygninger

Hageanlegg, herunder boblebad o.l, som er tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg, gjerde, flaggstang og brannskade på fast trebrygge. Erstattes inntil kr 500 000 på standard og kr 1 000 000 på super.

Rettslige erstatningsansvar voldt i egenskap av personlig eier av den forsikrede eiendommen inntil Kr 3 000 000 ved hvert skadetilfelle.

Rettshjelp til privatperson og eier av den forsikrede boligen inntil kr 100.000 per tvist.

Skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Tyveri av bygningsdeler, flaggstang, gjerde o.l.
Plutselig skadeverk i eller på bygningsdeler, flaggstang, gjerde o.l.

Vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng eller gjennom grunnen.

Bruddskade på bygnings rørledning.
Tilbakeslag gjennom avløpssystemet.

Ild som er kommet løs.
Plutselig nedsoting.
Eksplosjon

 

Dette lurer andre på

  • Hva er forskjellen på hytteforsikring og hytteinnboforsikring?

   Hytteforsikringen gjelder selve hytta eller fritidsboligen, og det som er fastmontert. Hytteinnboforsikringen gjelder alle eiendelene inne i hytta, og her trenger du en egen forsikring. Dette kan typisk være møbler, bilder, klær, utstyr, verktøy og andre bruksgjenstander.

  • Hva er bruttoareal, og hvor kan jeg finne dette?

   Bruttoarealet (BTA) er totalt antall kvadratmeter av alle etasjene i hytta. Garasje som er bygget inn som en del av bygningen skal også regnes med. Dette finner du i salgsdokumenter, takst-rapport eller eiendomsregistre. Obs! Terrasser, balkonger og rom/etasjer under 1,5 meter takhøyde skal ikke regnes med.

  • Hva er boligareal, og hvor finner jeg dette?

   Boligareal (BOA) er totalt antall kvadratmeter av alle oppholdsrommene i hytta di. Boder, innebygget garasje, og andre uinnredete rom skal ikke tas med. Dette finner du i salgsdokumenter, takst-rapport eller eiendomsregistre.

  • Bør jeg velge Super på nyere hytte?

   Ja, det anbefaler vi. Både fordi vann-, sopp- og råteskader fort kan oppstå også på nyere hytter, og fordi maksimal erstatning stort sett er høyere enn på Standard.

  • Jeg leier ut hytta mi i kortere perioder. Hvordan forholder forsikringen seg til det?

   Hytter som leies ut mindre enn en måned per kalenderår kan forsikres uten tillegg i prisen.

  • Jeg har hytte/fritidsbolig i utlandet, får jeg forsikret denne?

   Nei, dessverre. REMA Forsikring kan kun forsikre hytte og fritidsboliger i Norge.

  • Hvilke skadedyrs skader er dekket av forsikringen?

   Vi dekker skade som følge av skadeinsekter og dyr. Trenger du bistand ved skade, tar du kontakt med oss på 915 09 010 slik at vi kan hjelpe deg.

  • Hvordan kan jeg få billigere hytteforsikring?

   Det kan du få ved å velge høyere egenandel. Mange velger en lav egenandel, men hvis du tenker gjennom hvor sjeldent du egentlig får bruk for forsikringen, så lønner det seg for mange å sette den litt høyere for heller å betale litt mindre hvert år.

  • Inkluderer hytteforsikringen andre bygninger på hyttetomten min?

   Dessverre. Har du flere frittstående bygninger utenom hovedhytta, så skal de tegnes som tilleggsbygninger.

  • Hva om en i husstanden blir avhengig av rullestol?

   Med vår Super hytteforsikring dekker vi ombygning av hytte hvis forsikringstaker, ektefelle eller barn under 20 år blir rullestolbruker. Dette gjelder også hvis et barn blir født med handikap og har behov for en rullestol.

  • Har jeg angrerett?

   Ja, du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikring av oss på nett.

 

Lurer du på noe?

Vi svarer deg mer enn gjerne på alt du måtte lure på. Spør oss på chat eller telefon 915 09 010 mellom kl. 8 og 16.