Du eier mer enn du tror

Ikke betal mer enn du trenger

En hytteinnboforsikring dekker tingene du har i hytta. Skulle for eksempel fryseren slå seg av mens du er borte eller tyver bryte seg inn, dekker denne forsikringen tapet ditt. Tabellen under hjelper deg med å finne dekningen du trenger til en pris vi vet du kommer til å like.

 
Hva dekkes
Standard
Super

Standard: Penger inntil 10 000 kroner.
Super: Penger inntil 20.000 kroner.

Standard: Yrkesløsøre og varer i bygning på forsikringsstedet inntil 25 000 kroner.
Super: Yrkesløsøre og varer i bygning på forsikringsstedet inntil 100 000 kroner.

Standard: Tilhenger til personbil oppbevart på forsikringsstedet inntil 10 000 kroner.
Super: Tilhenger til personbil oppbevart på forsikringsstedet inntil 20 000 kroner.

Standard: Hobbyveksthus inntil 20 000 kroner.
Super: Hobbyveksthus – ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum.

Ild som er kommet løs.
Plutselig nedsoting.
Eksplosjon.

Forsikringen gjelder for skade ved lynnedslag, kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.

Ved utstrømming fra rørledning – også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
Ved lekkasje fra akvarium eller vannseng.
Ved plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng eller grunnen.

Skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Forsikringen gjelder for bruddskade på glassruter og sanitærporselen i leid eller i sameiet bolig.

Standard: Matvarer i fryser inntil 10 000 kroner.
Super: Matvarer i fryser, ubegrenset, inntil valgt forsikringssum.

Standard: tyveri av innbo og løsøre i bygning. Forsikringen omfat¬ter plutselig skadeverk i forbindelse med innbrudd. Bygningsskade ved innbrudd i leid eller sameiet bolig dekkes inntil 20 000 kr. Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal erstattes med inntil 30 000 kr.
Super: Samme som standard, men ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum, ved tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal.

Standard: Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 10 000 kroner.
Super: Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 30 000 kroner

Standard: Veskenapping inntil 20 000 kroner, ran og overfall.
Super: Veskenapping inntil 40 000 kroner, ran og overfall

Standard: Tyveri av sykkel inntil 5 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann.
Super: Tyveri av sykkel inntil 16 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann.

Tyveri av ting fra bil, båt og campingvogn i Norden inntil 20.000.
Andre tyveriskader enn nevnt tidligere, inntil 20 000 kroner.

Skade på ting i Norden ved plutselig og uforutsett ytre årsak. Skjer skaden utenfor bolig eller gjenstander skades ved at de mistes ned, faller ned eller velter, er erstatningen begrenset med inntil 100 000 kr ved hvert skadetilfelle.

Skade i forbindelse med bæring og privat transport ved flytting, har ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum (men ikke mer enn 50 000 kroner pr. enkeltgjenstand)

Bare lave priser

Hos oss får du gode forsikringer til lavest mulig pris. Enkelt og greit.

Kjør på

Skynd deg å bytte

Vi sier opp de gamle forsikringene dine og setter opp de nye hos oss. Dermed sparer du penger allerede fra dag én og slipper å tenke mer på det.

 

Dette lurer andre på

    • Hvilken forsikringssum bør jeg velge?

      Det er så mye ved en hytte som er uerstattelig. Da er det desto viktigere å forsikre det som faktisk kan erstattes på en skikkelig måte. Husk at alt som er av innbo fra møbler til utstyr også skal være med, og det er viktig at forsikringssummen er høy nok.

 

Lurer du på noe?

Lurer du på hvordan REMA Forsikring kan tilby så gode forsikringer til så lave priser eller hvilken forsikring du bør velge, kan du ringe oss på 09010 eller chatte med oss mellom kl. 8 og 16. Vi har også laget en hjelpeside der du finner svar på de mest vanlige spørsmålene.