Hva dekkes
Super
Standard

Skade i forbindelse med bæring og privat transport ved flytting, har ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum (men ikke mer enn 50 000 kroner per enkeltgjenstand)

Forsikringen dekker kostnader til gjenskaffelse av forsikredes nøkler til egen bolig/fritidsbolig på forsikringsstedet, ved plutselig og uforutsett skade/ved tap av nøkler. Der det er nødvendig dekkes også ny lås/sylinder. Erstatningen er begrenset til 10 000 kroner per skadetilfelle. Egenandel er 500 kroner.

Tyveri av ting fra bil, båt og campingvogn i Norden inntil 20 000 kroner.
Andre tyveriskader enn nevnt tidligere, inntil 20 000 kroner.

Skade på ting i Norden ved plutselig og uforutsett ytre årsak. Skjer skaden utenfor bolig eller gjenstander skades ved at de mistes ned, faller ned eller velter, er erstatningen begrenset med inntil 100 000 kroner ved hvert skadetilfelle.

Tyveri av ting ved midlertidig lagring, inntil 2 år utenfor bebodd bolig, når det er ledd i flytting, arv, nødvendig som følge av skade på boligen, eller på grunn av arbeid/utdanning. Erstatningen er begrenset til 1 000 000 per skadetilfelle. For enkeltgjenstander, eller samlinger (smykker, foto, kunst, frimerker, mynter, våpen o.l.) gjelder en øvre begrensning på kr 100 000.

Rett til refusjon av utgifter til kriseterapi med inntil 10 behandlingstimer når forsikrede:
- er utsatt for et alvorlig branntilfelle i den forsikrede bolig.
- er utsatt for ran, overfall eller voldtekt i tilknytning til den forsikrede bolig.

Standard: Tyveri av sykkel, herunder el-sykkel, inntil 10 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann.
Super: Tyveri av sykkel, herunder el-sykkel, inntil 25 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann.

Standard: Veskenapping inntil 20 000 kroner, ran og overfall.
Super: Veskenapping inntil 40 000 kroner, ran og overfall.

Standard: Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 10 000 kroner.
Super: Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 30 000 kroner

Standard: tyveri av innbo og løsøre i bygning. Forsikringen omfatter plutselig skadeverk i forbindelse med innbrudd. Bygningsskade ved innbrudd i leid eller sameiet bolig dekkes inntil 20 000 kr. Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal erstattes med inntil 30 000 kr.
Super: Samme som standard, men bygningsskade ved innbrudd i leid eller sameiet bolig dekkes inntil 40 000 kr. Ved tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum.

Standard: Matvarer i fryser inntil 10 000 kroner.
Super: Matvarer i fryser, ubegrenset, inntil valgt forsikringssum.

Forsikringen gjelder for bruddskade på glassruter og sanitærporselen i leid eller i sameiet bolig.

Skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Ved utstrømming fra rørledning – også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
Ved lekkasje fra akvarium eller vannseng.
Ved plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng eller grunnen.

Forsikringen gjelder for skade ved lynnedslag, kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.

Ild som er kommet løs.
Plutselig nedsoting.
Eksplosjon.

Standard: Leie av fritidsbolig i forbindelse med erstatningsmessig skade, inntil 40 000 kroner.
Super: Leie av fritidsbolig i forbindelse med erstatningsmessig skade, inntil 80 000 kroner.

Standard: Hobbyveksthus og små bygg inntil 20 000 kroner.
Super: Små bygg inntil 50 000 kr. Hobbyveksthus – ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum.

Standard: Tilhenger til personbil oppbevart på forsikringsstedet inntil 10 000 kroner.
Super: Tilhenger til personbil oppbevart på forsikringsstedet inntil 30 000 kroner.

Standard: Yrkesløsøre i bygning på forsikringsstedet inntil 50 000 kroner.
Super: Yrkesløsøre i bygning på forsikringsstedet inntil 200 000 kroner.

Standard: Penger inntil 10 000 kroner.
Super: Penger inntil 20 000 kroner.

 

Dette lurer andre på

  • Hvem kan kjøpe hytteinnboforsikring?

   Eier av innboet, ektefelle, samboer eller registrert partner til eieren kan kjøpe hytteinnbo­forsikring. Obs! Du må ha norsk personnummer og norsk bostedsadresse i folkeregisteret for å kjøpe hytteinnbo­forsikring.

  • Hvilken forsikringssum bør jeg velge?

   Erfaringsmessig eier folk mer enn de tror, så det er viktig å tenke på at forsikringen skal dekke alt fra møbler og klær (og alt imellom).

  • Hvordan kan jeg få billigere hytteinnbo­forsikring?

   Det kan du få ved å velge høyere egenandel. Mange velger en lav egenandel, men hvis du tenker gjennom hvor sjeldent du egentlig får bruk for forsikringen, så lønner det seg for mange å sette den litt høyere for heller å betale litt mindre hvert år.

  • Jeg leier ut hytta i kortere perioder, dekker innbo­forsikringen dette?

   Så lenge du ikke leier ut hytta i mer enn en måned per kalenderår, så er dette dekket av forsikringen.

  • Er uhell dekket på hytteinnbo­forsikringen?

   Ja, hvis du velger Super. Her får du dekket skade på ting ved plutselig og uforutsett ytre årsak. Skjer skaden utenfor hytta – eller gjenstander skades ved at de mistes, faller eller velter – er erstatningen begrenset med inntil 100 000 kr ved hvert skadetilfelle.

  • Erstattes eiendeler som blir stjålet fra boden min?

   Ja. Standard hytteinnbo­forsikring dekker tyveri med inntil 30 000 kr fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet felles areal. Ved Super innbo­forsikring er det ingen beløps­begrensning utover avtalt forsikringssum.

  • Sykkelen min ble stjålet. Er dette dekket av hytteinnbo­forsikringen?

   Ja. Du er dekket med inntil 5 000 kr om du velger Standard, og inntil 20 000 kr om du velger Super. Dette gjelder både hvis sykkelen din blir stjålet fra bakgården eller fra togstasjonen, så lenge sykkelen din var låst. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig.

  • Må jeg registrere sykkelen min i Falck sykkelregister?

   Nei, men vi anbefaler at du gjør det. Hvis sykkelen din er registrert i Falck sykkelregister reduseres egenandelen ved tyveri med 2 000 kr.

  • Har jeg angrerett?

   Ja, du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikring av oss på nett.

 

Lurer du på noe?

Vi svarer deg mer enn gjerne på alt du måtte lure på. Spør oss på chat eller telefon 915 09 010 mellom kl. 8 og 16.