Du eier mer enn du tror

Ikke betal mer enn du må

En innboforsikring dekker eiendelene dine der du bor. Hvis nettbrettet ditt får en vannskade, fryseren din ryker eller noen stjeler kunsten på veggene dine, er det innboforsikringen som erstatter det du har tapt. Du eier sannsynligvis mer enn du tror, men det er også dumt å betale for mye for forsikringen. Det viktigste er at du er dekket og kan få erstattet eiendelene dine hvis uhellet skulle være ute. Tabellen under hjelper deg med å finne dekningen du trenger.

 
Hva dekkes
Standard
Super

Standard: Penger inntil 10 000 kroner.
Super: Penger inntil 20 000 kroner.

Standard: Yrkesløsøre og varer i bygning på forsikringsstedet inntil 25 000 kroner.
Super: Yrkesløsøre og varer i bygning på forsikringsstedet inntil 100 000 kroner.

Standard: Tilhenger til personbil oppbevart på forsikringsstedet inntil 10 000 kroner.
Super: Tilhenger til personbil oppbevart på forsikringsstedet inntil 20 000 kroner.

Standard: Hobbyveksthus inntil 20 000 kroner.
Super: Hobbyveksthus – ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum.

Standard: Bo- og andre merutgifter til opphold utenfor hjemmet i forbindelse med erstatningsmessig skade, inntil 80 000 kroner.
Super: Bo – og andre merutgifter til opphold utenfor hjemmet i forbindelse med erstatningsmessig skade, ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum.

Ild som er kommet løs.
Plutselig nedsoting.
Eksplosjon.

Forsikringen gjelder for skade ved lynnedslag, kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger

Ved utstrømming fra rørledning – også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
Ved lekkasje fra akvarium eller vannseng.
Ved plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng eller grunnen.

Skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Forsikringen gjelder for bruddskade på glassruter og sanitærporselen i leid eller i sameiet bolig.

Standard: Matvarer i fryser inntil 10 000 kroner.
Super: Matvarer i fryser, ubegrenset, inntil valgt forsikringssum

Rettshjelp til privatperson og eier av forsikret innbo i boligen inntil kr 100.000 per tvist.

Standard: Tyveri av innbo og løsøre i bygning. Forsikringen omfatter plutselig skadeverk i forbindelse med innbrudd. Bygningsskade ved innbrudd i leid eller sameiet bolig dekkes inntil 20 000 kr. Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal erstattes med inntil 30 000 kr.
Super: Samme som standard, men ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum, ved tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal.

Standard: Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 10 000 kroner.
Super: Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 30 000 kroner.

Standard: Veskenapping inntil 20 000 kroner, ran og overfall.
Super: Veskenapping inntil 40 000 kroner, ran og overfall.

Standard: Tyveri av sykkel inntil 5 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann.
Super: Tyveri av sykkel inntil 20 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann.

Tap som sikrede lider ved skade på bygningen dersom tilleggsinnredningen ikke lenger kan brukes
Standard: bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede i leid eller sameiet bolig inntil 50.000 kroner
Super: bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede i leid eller sameiet bolig inntil 500. 000 kroner

Forsikringen dekker inntil 100 000 kroner i bistand i forbindelse med ID-tyveri, herunder fjerning av uberettigede betalingsanmerkninger og til å forhindre ytterligere misbruk dersom noen har stjålet personopplysningene dine. Vi dekker også advokatbistand ved tvist mot kreditorer inntil kr 1 000 000 kroner

Tyveri av ting fra bil, båt og campingvogn i Norden inntil 20.000.
Andre tyveriskader enn nevnt tidligere, inntil 20 000 kroner

Skade på ting i Norden ved plutselig og uforutsett ytre årsak. Skjer skaden utenfor bolig eller gjenstander skades ved at de mistes ned, faller ned eller velter, er erstatningen begrenset med inntil 100 000 kr ved hvert skadetilfelle.

Skade i forbindelse med bæring og privat transport ved flytting, har ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum (men ikke mer enn 50 000 kroner pr. enkeltgjenstand)

Bare lave priser

Hos oss får du gode forsikringer til lavest mulig pris. Enkelt og greit.

Kjør på

Skynd deg å bytte

Vi sier opp de gamle forsikringene dine og setter opp de nye hos oss. Dermed sparer du penger allerede fra dag én og slipper å tenke mer på det.

 

Dette lurer andre på

Lurer du på noe?

Lurer du på hvordan REMA Forsikring kan tilby så gode forsikringer til så lave priser eller hvilken forsikring du bør velge, kan du ringe oss på 09010 eller chatte med oss mellom kl. 8 og 16. Vi har også laget en hjelpeside der du finner svar på de mest vanlige spørsmålene.