Hva dekkes
Super
Standard

Forsikringen dekker kostnader til gjenanskaffelse av forsikredes nøkler til egen bolig/fritidsbolig på forsikringsstedet, ved plutselig og uforutsett skade/ved tap av nøkler. Der det er nødvendig dekkes også ny lås/sylinder. Erstatningen er begrenset til 10 000 kroner per skadetilfelle. Egenandel er 500 kroner.

Forsikringen dekker kostnader til bekjempelse av veggedyr. Dekning gjelder på forsikringsstedet. Erstatningen er begrenset til 50 000 kroner per skadetilfelle.

Forsikringen dekker nødvendige utgifter til bygningsmessige forandringer hvis et medlem av husstanden blir rullestolbruker etter ulykkesskade - eller får et barn som er avhengig av rullestol pga medfødt handikap. Erstatningen er begrenset til 250 000 kroner per skadetilfelle.

Skade i forbindelse med bæring og privat transport ved flytting, har ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum (men ikke mer enn 50 000 kroner pr. enkeltgjenstand)

Skade på ting i Norden ved plutselig og uforutsett ytre årsak. Skjer skaden utenfor bolig eller gjenstander skades ved at de mistes ned, faller ned eller velter, er erstatningen begrenset med inntil 100 000 kr ved hvert skadetilfelle.

Tyveri av ting fra bil, båt og campingvogn i Norden inntil 20 000 kroner.
Andre tyveriskader enn nevnt tidligere, inntil 20 000 kroner

Forsikringen dekker inntil 100 000 kroner i bistand i forbindelse med ID-tyveri, herunder fjerning av uberettigede betalingsanmerkninger og til å forhindre ytterligere misbruk dersom noen har stjålet personopplysningene dine. Vi dekker også advokatbistand ved tvist mot kreditorer inntil kr 1 000 000 kroner

Tyveri av ting ved midlertidlig lagring, inntil 2 år utenfor bebodd bolig, når det er ledd i flytting, arv, nødvendig som følge av skade på boligen, eller på grunn av arbeid/utdanning. Erstatningen er begrenset til 1 000 000 per skadetilfelle. For enkeltgjenstander, eller samlinger (smykker, foto, kunst, frimerker, mynter, våpen o.l.) gjelder en øvre begrensning på kr 100 000

Rett til refusjon av utgifter til kriseterapi med inntil 10 behandlingstimer når forsikrede:
- er utsatt for et alvorlig branntilfelle i den forsikrede bolig.
- er utsatt for ran, overfall eller voldtekt i tilknytning til den forsikrede bolig.

Tap som sikrede lider ved skade på bygningen dersom tilleggsinnredningen ikke lenger kan brukes
Standard: bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede i leid eller sameiet bolig inntil 50.000 kroner
Super: bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede i leid eller sameiet bolig inntil 500 000 kroner

Standard: Tyveri av sykkel, herunder el-sykkel, inntil 10 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann.
Super: Tyveri av sykkel, herunder el-sykkel, inntil 25 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann.

Standard: Veskenapping inntil 20 000 kroner, ran og overfall.
Super: Veskenapping inntil 40 000 kroner, ran og overfall.

Standard: Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 10 000 kroner.
Super: Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 30 000 kroner.

Standard: Tyveri av innbo og løsøre i bygning. Forsikringen omfatter plutselig skadeverk i forbindelse med innbrudd. Bygningsskade ved innbrudd i leid eller sameiet bolig dekkes inntil 20 000 kr. Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal erstattes med inntil 30 000 kr.
Super: Samme som standard, men bygningsskade ved innbrudd i leid eller sameiet bolig dekkes inntil 40 000 kr. Ved tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum.

Rettshjelp til privatperson og eier av forsikret innbo i boligen inntil kr 100 000 per tvist.

Standard: Matvarer i fryser inntil 10 000 kroner.
Super: Matvarer i fryser, ubegrenset, inntil valgt forsikringssum

Forsikringen gjelder for bruddskade på glassruter og sanitærporselen i leid eller i sameiet bolig.

Skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Ved utstrømming fra rørledning – også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
Ved lekkasje fra akvarium eller vannseng.
Ved plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng eller grunnen.

Forsikringen gjelder for skade ved lynnedslag, kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger

Ild som er kommet løs.
Plutselig nedsoting.
Eksplosjon.

Standard: Bo- og andre merutgifter til opphold utenfor hjemmet i forbindelse med erstatningsmessig skade, inntil 100 000 kroner.
Super: Bo- og andre merutgifter til opphold utenfor hjemmet i forbindelse med erstatningsmessig skade, ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum.

Standard: Hobbyveksthus og små bygg inntil 20 000 kroner.
Super: Små bygg inntil 50 000 kr. Hobbyveksthus – ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum.

Standard: Tilhenger til personbil oppbevart på forsikringsstedet inntil 10 000 kroner.
Super: Tilhenger til personbil oppbevart på forsikringsstedet inntil 30 000 kroner.

Standard: Yrkesløsøre i bygning på forsikringsstedet inntil 50 000 kroner.
Super: Yrkesløsøre i bygning på forsikringsstedet inntil 200 000 kroner.

Standard: Penger inntil 10 000 kroner.
Super: Penger inntil 20 000 kroner.

 

Dette lurer andre på

  • Hvilken forsikringssum bør jeg velge?

   Erfaringsmessig eier folk mer enn de tror, så det er viktig å tenke på at forsikringen skal dekke alt fra møbler og klær – og alt imellom. Når du sjekker pris, finner du en enkel kalkulator der du skal velge forsikringssum, som kan gi deg en god pekepinn på hva som passer for deg.

  • Hvem kan kjøpe innboforsikring?

   Eier av innboet, ektefelle, samboer eller registrert partner til eieren kan kjøpe innboforsikring. Obs! Du må ha norsk personnummer og norsk bostedsadresse i folkeregisteret for å kjøpe innboforsikring.

  • Kan samboere ha felles innboforsikring?

   Ja. Så lenge dere begge bor under samme tak på den folkeregistrerte adressen, er begge dekket av forsikringen.

  • Er barn dekket gjennom foreldrene sin innboforsikring?

   Ja, forsikringen gjelder for barn som bor hjemme eller har felles adresse i Folkeregisteret.

  • Bør jeg kjøpe egen innboforsikring hvis jeg studerer og bare bor midlertidig borte fra hjemmet?

   Nei. Hvis du har folkeregistrert adresse hjemme hos foreldrene dine og studerer på fulltid, gjelder innboforsikringen til foreldrene dine mens du studerer. Hvis du har flyttet av andre grunner er du dessverre ikke dekket og bør kjøpe egen.

  • Hvordan kan jeg få billigere innboforsikring?

   Det kan du få ved å velge høyere egenandel. Mange velger en lav egenandel, men hvis du tenker gjennom hvor sjeldent du egentlig får bruk for forsikringen, så lønner det seg for mange å sette den litt høyere for heller å betale litt mindre hvert år.

  • Er uhell dekket på innboforsikringen?

   Ja, hvis du velger Super. Her får du dekket skade på ting ved plutselig og uforutsett ytre årsak. Skjer skaden utenfor bolig eller gjenstander skades ved at de mistes, faller, eller velter, er erstatningen begrenset med inntil 100 000 kr ved hvert skadetilfelle. Eksempler på uhell kan være at TV’en din blir ødelagt om den detter ned fra veggen, eller finserviset som knuses fordi babyen din rev ned bordduken.

  • Erstattes eiendeler som blir stjålet fra boden min?

   Ja. Standard innboforsikring dekker tyveri med inntil 30 000 kr fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet felles areal. Ved Super innboforsikring er det ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum.

  • Hva gjør jeg ved ID-tyveri?

   Det er viktig med rask handling hvis du har blitt utsatt for identitetstyveri, slik at du får begrenset skadene. Anmeld forholdet til politiet og ta kontakt med oss snarest dersom du mistenker at dette har skjedd med deg.

  • Jeg skal flytte. Får jeg med meg innboforsikringen?

   Nei. Innboforsikringen er knyttet til adressen din. Ta kontakt med oss på 915 09 010, så hjelper vi deg.

  • Blir sykkelen min dekket av innboforsikringen?

   Ja. Du er dekket med inntil 5 000 kr om du velger Standard, og inntil 20 000 kr om du velger Super. Dette gjelder både hvis sykkelen din blir stjålet fra bakgården eller fra togstasjonen, så lenge sykkelen din var låst. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig.

  • Må jeg registrere sykkelen min i Falck sykkelregister?

   Nei, men vi anbefaler at du gjør det. Hvis sykkelen din er registrert i Falck sykkelregister reduseres egenandelen ved tyveri med 2 000 kr.

  • Dekkes skade på robotgressklipper?

   Ja, den dekkes via innboforsikringen så lenge den ikke veier mer enn 750 kg eller går raskere enn 10 km/t.

  • Dekkes tap av drone?

   Nei, dessverre.

  • Har jeg angrerett?

   Ja, du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikring av oss på nett.

Lurer du på noe?

Vi svarer deg mer enn gjerne på alt du måtte lure på. Spør oss på chat eller telefon 915 09 010 mellom kl. 8 og ­16.