Fordeler

 • Helårs reiseforsikring.
 • Du kan velge fra 45 til 120 dager.
 • Trygghet på alle reiser, selv på butikken.
 • Samarbeid med Nordens største 24/7 alarmsentral – SOS International.
 • Hjemtransport og utgifter ved sykdom eller skade uten sumbegrensning.
 • Gjelder selvfølgelig også etter du fyller 70 år.
 
Hva dekkes
Standard
Super

Reiselengde gjelder antall dager du kan være bortreist pr. tur/reise. Antall dager beregnes fra du forlater din bostedsadresse i Norge og til du er tilbake på samme adresse.
Standard: 45 dager
Super: velg mellom 60, 90 eller 120 dager

Forsikringen omfatter avbestilling ved akutt sykdom eller dødsfall.
Standard: Avbestilling dekkes inntil kr 100 000 kroner for deg og din familie og inntil 50 000 kr for kun deg.
Super: Avbestilling dekkes inntil 600 000 kroner.

Reisesyke har ubegrenset sum på både standard og super.

Hjemtransport har ubegrenset sum på både standard og super.

Forsikringen omfatter ditt rettslige erstatningsansvar for skade du har voldt i egenskap av privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land.
Standard: Erstatning er begrenset til 7 000 000 kroner.
Super: Erstatning er begrenset til 15 000 000 kroner.

Vi erstatter advokatutgifter/juridisk bistand dersom du som privatperson blir part i en rettstvist som krever juridisk bistand før reise er avsluttet.
Standard: Erstatning er begrenset til 20 000 kr.
Super: Erstatning er begrenset til 100 000 kr.

Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge den er i kraft. Er du på reise, gjelder forsikringen i den forsikringstid som er avtalt og fremgår av Forsikringsbeviset.
Forsikringen gjelder når en ulykkesskade rammer den forsikrede.
Standard: Erstatning ved 100 % medisinsk invaliditet er inntil 500 000 kroner ved barns invaliditet og inntil 300 000 kroner ved invaliditet for øvrig.
Super: Erstatning ved 100 % medisinsk invaliditet er inntil 800 000 kroner ved barns invaliditet og inntil 600 000 kroner ved invaliditet for øvrig.

Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge den er i kraft. Er du på reise, gjelder forsikringen i den forsikringstid som er avtalt og fremgår av Forsikringsbeviset.
Standard: Erstatning for død er 100 000 kroner ved barns død og 150 000 kroner ved død for øvrig.
Super: Erstatning for død er 150 000 kroner ved barns død og 400 000 kroner ved død for øvrig.

Forsikringen omfatter tap av/skade på ditt reisegods på grunn av: bla tyveri, innbrudd, skadeverk eller transportskade/tap når reisegods er sendt som innsjekket bagasje.
Standard: Reisegods dekkes inntil 100 000 kr for familie, 50 000 kroner for enslige.
Super: Reisegods dekkes inntil 600 000 kroner.

Dekker annen tilfeldig fysisk skade på reisegods enn nevnt i punkt B i vilkårene for reisegods, f.eks. at kamera mistes i bakken. Unntatt er skade på mobiltelefon, PC og nettbrett. Gjelder inntil 2 500 kroner.

Dekkes inntil 1 000 kroner.

Dekker egenandel ved skade på leiebil inntil 10 000 kroner.

Når du reiser sammen med dine barnebarn og/eller oldebarn er de omfattet av din reiseforsikring på ferieturen.

Når barnevogn og/eller sportsutstyr kommer forsinket frem til reisemålet når du reiser med fly, dekker vi leie av utstyr så lenge bagasjen/utstyret er forsinket.

 
 
Ingeborg Lindseth står ved en sti og smiler

10 tips til en trygg og god reise

1. Pass på at du har reiseforsikring for hele oppholdet. Noen forsikringer dekker bare 30 dager. REMA Forsikring tilbyr alle 60 dager, fra du forlater hjemmet til du er hjemme igjen.

2. Book reiser gjennom godkjente turoperatører.

3. Bruk kredittkort når du bestiller reisen, samt under oppholdet. Det gir ekstra forsikring, men pass på å lese vilkårene med liten skrift.

 

Dette lurer andre på

  • Hva er egenandelen for reiseforsikring?

   Standard: 1 000 kroner egenandel ved erstatning for reisegods og reisesyke.
   Super og Standard: Fra og med andregangs tyveri eller dekningsmessig skader på mobiltelefon er egenandel 2 000 kroner. Dette gjelder innenfor en periode på 3 forsikringsår. Utover dette er det ingen egenandel på super.

  • Jeg er på reise og trenger hjelp. Hva gjør jeg?

   Er du i Norge, ring 915 09 010.
   Er du i utlandet, ring vår alarmsentral +45 384 88 055.

  • Bagasjen min er forsinket. Hva gjør jeg?

   Hvis bagasjen din er forsinket mer enn 4 timer til reisemålet, refunderer vi nødvendige og dokumenterte innkjøp av klær og toalettsaker for bruk i den tiden bagasjen var savnet. Vi refunderer inntil 3 000 kr per person på Standard, og inntil 6 000 kr per person, max 30 000 per familie på Super. Husk bekreftelse fra reisetransportøren og kvitteringene for innkjøpene dine.

  • Hvor lenge kan jeg være på reise?

   Med Super kan du velge reiselengde inntil 120 dager fra reisens start til du er hjemme hos deg selv igjen. Reiseforsikringen gjelder uansett hvor du skal, om det så bare er en tur på butikken. Vår Standard forsikring gjelder for reiser inntil 45 dager.

  • Kan jeg utvide reiseforsikringen min?

   Ja, reiseforsikringen kan gjelde opptil 120 dager med super.

  • Kan jeg utvide reiseforsikringen til å gjelde studier i utlandet?

   Ja du kan velge å utvide reiseforsikringen inntil 120 dager for studier også, men ved lengre studieopphold anbefaler vi at du velger forsikring som dekker hele ditt behov.

  • Hvem gjelder familieforsikringen for?

   Forsikringen gjelder for ektefeller/samboere og barn under 20 år som bor på samme folkeregistrerte adresse. Barnebarn og oldebarn under 20 år er også omfattet av forsikringen når de er på reise med deg som er forsikringstaker om du har valgt Super reiseforsikring.

  • Hvordan får jeg tak i forsikringsbeviset mitt?

   Det finner du inne på ”Mine sider”. Dette har du tilgang til på internett uansett hvor du er i verden.

  • Må jeg ha med et forsikringskort eller et annet fysisk bevis på at jeg har REMA Reiseforsikring, eller er det nok med å ha tilgang til forsikringsbeviset mitt på internett?

   Det kan lønne seg å printe ut forsikringsbeviset før man drar ut på reise, men hvis du har tilgang til 3G på reisen din, er det også lett tilgjengelig gjennom ”Mine sider”.

  • Hvor lang tid har jeg på å melde en skade?

   Du må melde skade senest innen et år fra skaden har oppstått.

  • Opphører reiseforsikringen ved en viss alder?

   Nei. Alle reiseglade uansett alder skal være forsikret når de legger ut på tur.

  • Holder det med reiseforsikringen på kredittkortet?

   Reiseforsikring på kredittkortet er som regel kun gyldig dersom reisen er betalt med kortet i sin helhet. Med helårs reiseforsikring fra REMA Forsikring er du dekket på alle små og store reiser, om de så er på sykkel eller til fots i fjellheimen.

  • Har jeg angrerett?

   Ja, du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikring av oss på nett.

 

Lurer du på noe?

Vi svarer deg mer enn gjerne på alt du måtte lure på. Spør oss på chat eller telefon 915 09 010 mellom kl. 8 og 16.