Fordeler

 • Ingen egenandel.
 • Helårs reiseforsikring.
 • Gjelder reiser inntil 60 dager.
 • Trygghet på alle reiser, selv på butikken.
 • Samarbeid med Nordens største alarmsentral – SOS International.
 • Hjemtransport og utgifter ved sykdom eller skade uten sumbegrensning.
 • Gjelder selvfølgelig også etter du fyller 70 år.
 
 
Hva dekkes
Familie
Enkeltperson

Forsikringen gjelder for reiser som varer inntil 60 dager dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. Antall dager regnes fra du forlater din folkeregistrerte adresse i Norge og til du er tilbake på samme adresse, dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset.

Forsikringen omfatter tap av/skade på ditt reisegods på grunn av: bla tyveri, innbrudd, skadeverk eller transportskade/tap når reisegods er sendt som innsjekket bagasje.
Reisegods dekkes inntil 200 000 kroner for familie, 100 000 kroner for enslige.

Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge den er i kraft. Er du på reise, gjelder forsikringen i den forsikringstid som er avtalt og fremgår av Forsikringsbeviset. Erstatning for død er 50 000 kroner ved barns død og 300 000 kroner ved død for øvrig.

Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge den er i kraft. Er du på reise, gjelder forsikringen i den forsikringstid som er avtalt og fremgår av Forsikringsbeviset.
Forsikringen gjelder når en ulykkesskade rammer den forsikrede. Erstatningen ved 100 % medisinsk invaliditet er Inntil 500 000 kroner ved barns invaliditet og Inntil 300 000 kroner ved invaliditet for øvrig.

Forsikring omfatter ditt rettslige erstatningsansvar for skade du har voldt i egenskap av privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land. Erstatningen er begrenset til 6 000 000 kroner.

Vi erstatter advokatutgifter/juridisk bistand med inntil 60 000 kr pr. tvist dersom du som privatperson blir part i en rettstvist som krever juridisk bistand før reisen er avsluttet.

Reisesyke har ubegrenset sum.

Hjemtransport har ubegrenset sum.

Avbestillingen dekkes inntil kr 250 000 for familie og inntil kr 100 000 for enkelt person.

 
 
Ingeborg Lindseth står ved en sti og smiler

10 tips til en trygg og god reise

1. Pass på at du har reiseforsikring for hele oppholdet. Noen forsikringer dekker bare 30 dager. REMA Forsikring tilbyr alle 60 dager, fra du forlater hjemmet til du er hjemme igjen.

2. Book reiser gjennom godkjente turoperatører.

3. Bruk kredittkort når du bestiller reisen, samt under oppholdet. Det gir ekstra forsikring, men pass på å lese vilkårene med liten skrift.

 

Dette lurer andre på

  • Hva er egenandelen for reiseforsikring?

   Vi har ingen egenandel.

  • Jeg er syk og på reise. Hva gjør jeg?

   Er du i Norge, ring 915 09 010.
   Er du i utlandet, ring +47 915 09 010.

  • Jeg er på reise og trenger assistanse som følge av sykdom eller ulykke. Hva gjør jeg?

   Da kan du ta kontakt med SOS International på +45 384 88 055. De er tilgjengelig 24 timer i døgnet og assistansen gjelder over hele verden.

  • Bagasjen min er forsinket. Hva gjør jeg?

   Hvis bagasjen din er forsinket mer enn 4 timer til reisemålet, refunderer vi nødvendige og dokumenterte innkjøp av klær og toalettsaker for bruk i den tiden bagasjen var savnet. Vi refunderer inntil 5 000 kr per person. Husk bekreftelse fra reisetransportøren og kvitteringene for innkjøpene dine.

  • Hvor lenge kan jeg være på reise?

   Du kan være på reise opptil 60 dager fra reisens start til du er hjemme hos deg selv igjen. Reiseforsikringen gjelder uansett hvor du skal, om det så bare er en tur på butikken.

  • Kan jeg utvide reiseforsikringen min?

   Nei, reiseforsikringen gjelder opptil 60 dager.

  • Kan jeg utvide reiseforsikringen til å gjelde studier i utlandet?

   Nei, dessverre. Reiseforsikringen gjelder innenfor 60 dager for studier også, men ved lengre studieopphold anbefaler vi at du velger forsikring som dekker hele ditt behov.

  • Hvem gjelder familieforsikringen for?

   Forsikringen gjelder for ektefeller/samboere og barn under 20 år som bor på samme folkeregistrerte adresse. Barnebarn og oldebarn under 20 år er også omfattet av forsikringen når de er på reise med deg som er forsirkingstaker.

  • Hvordan får jeg tak i forsikringsbeviset mitt?

   Det finner du inne på ”Mine sider”. Dette har du tilgang til på internett uansett hvor du er i verden.

  • Må jeg ha med et forsikringskort eller et annet fysisk bevis på at jeg har REMA Reiseforsikring, eller er det nok med å ha tilgang til forsikringsbeviset mitt på internett?

   Det kan lønne seg å printe ut forsikringsbeviset før man drar ut på reise, men hvis du har tilgang til 3G på reisen din, er det også lett tilgjengelig gjennom ”Mine sider”.

  • Hvor lang tid har jeg på å melde en skade?

   Du må melde skade senest innen et år fra skaden har oppstått.

  • Opphører reiseforsikringen ved en viss alder?

   Nei. Alle reiseglade uansett alder skal være forsikret når de legger ut på tur. Husk å kom hjem innen 60 dager.

  • Holder det med reiseforsikringen på kredittkortet?

   Reiseforsikring på kredittkortet er som regel kun gyldig dersom reisen er betalt med kortet i sin helhet. Med helårs reiseforsikring fra REMA Forsikring er du dekket på alle små og store reiser, om de så er på sykkel eller til fots i fjellheimen.

  • Har jeg angrerett?

   Ja, du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikring av oss på nett.

 

Lurer du på noe?

Vi svarer deg mer enn gjerne på alt du måtte lure på. Spør oss på chat eller telefon 915 09 010 mellom kl. 8 og 16.