God tur

Ikke betal mer enn du må

En reiseforsikring gjør at du kan føle deg trygg enten du drar bort i en helg eller en hel ferie. Reiseforsikring fra REMA Forsikring dekker reiser på inntil 60 dager og gjelder i hele verden.  Tabellen under hjelper deg med å finne dekningen du trenger til en pris vi vet du kommer til å like.

 
Hva dekkes
Familie
Enkeltperson

Forsikringen gjelder for reiser som varer inntil 60 dager dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. Antall dager regnes fra du forlater din folkeregistrerte adresse i Norge og til du er tilbake på samme adresse, dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset.

Forsikringen omfatter tap av/skade på ditt reisegods på grunn av: bla tyveri, innbrudd, skadeverk eller transportskade/tap når reisegods er sendt som innsjekket bagasje.
Reisegods dekkes inntil 200 000 kroner for familie, 100 000 kroner for enslige.

Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge den er i kraft. Er du på reise, gjelder forsikringen i den forsikringstid som er avtalt og fremgår av Forsikringsbeviset. Erstatning for død er 50 000 kroner ved barns død og 300 000 kroner ved død for øvrig.

Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge den er i kraft. Er du på reise, gjelder forsikringen i den forsikringstid som er avtalt og fremgår av Forsikringsbeviset.
Forsikringen gjelder når en ulykkesskade rammer den forsikrede. Erstatningen ved 100 % medisinsk invaliditet er Inntil 500 000 kroner ved barns invaliditet og Inntil 300 000 kroner ved invaliditet for øvrig.

Forsikring omfatter ditt rettslige erstatningsansvar for skade du har voldt i egenskap av privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land. Erstatningen er begrenset til 6 000 000 kroner.

Vi erstatter advokatutgifter/juridisk bistand med inntil 60 000 kr pr. tvist dersom du som privatperson blir part i en rettstvist som krever juridisk bistand før reisen er avsluttet.

Reisesyke har ubegrenset sum.

Hjemtransport har ubegrenset sum.

Avbestillingen dekkes inntil kr 250 000 for familie og inntil kr 100 000 for enkelt person.

Bare lave priser

Hos oss får du gode forsikringer til lavest mulig pris. Enkelt og greit.

Kjør på

Skynd deg å bytte

Vi sier opp de gamle forsikringene dine og setter opp de nye hos oss. Dermed sparer du penger allerede fra dag én og slipper å tenke mer på det.

 

Dette lurer andre på

  • Holder det med reiseforsikringen på kredittkortet?

   Dette er en vanlig misforståelse som ikke minst kredittkortutstederne vet å utnytte. Sannheten er at de aller fleste reiseforsikringer på kredittkortet kun gjelder dersom reisen er betalt med kortet. Med helårs reiseforsikring fra REMA Forsikring er du dekket på alle små og store reiser, om de så er på sykkel eller til fots i fjellheimen. Forsikringen gjelder også i hele 60 dager fra reisens start og dekker til og med fritiden din!

  • Hvem gjelder familieforsikringen for?

   Forsikringen gjelder for ektefeller/samboere og barn (inntil 20 år) som bor på samme folkeregistrerte adresse. Barnebarn og oldebarn under 20 år er også omfattet av forsikringen når de er på reise med forsikringstakeren.

  • Opphører reiseforsikringen når jeg er 70 år?

   For et rart spørsmål. Selvfølgelig skal reiseglade eldre være forsikret når de legger ut på tur! Det er heller ingen aldersbegrensning ved erstatning for død og invaliditet.

 

Lurer du på noe?

Lurer du på hvordan REMA Forsikring kan tilby så gode forsikringer til så lave priser eller hvilken forsikring du bør velge, kan du ringe oss på 09010 eller chatte med oss mellom kl. 8 og 16. Vi har også laget en hjelpeside der du finner svar på de mest vanlige spørsmålene.